Vi er din uvildige WMS sparringspartner

Vi skaber overskuelighed, sikre tidsplan og budget og driftoptimere processerne på jeres lager.

Vælg den rigtige WMS løsning til styring af jeres lager med hjælp fra os

Hvis I overvejer at investere i et nyt manuelt eller automatisk lager, så er det helt essentielt at I får valgt den rigtige IT-løsning til styring af lageret, udfra jeres nuværende og kommende behov. Det samme gælder hvis I overvejer udvidelser/optimeringer af jeres eksisterende lager. Der er desværre mange eksempler på at et helt nyt lager til over DKK 100 mio. er blevet bygget og derefter har stået tomt i månedsvis, fordi det tilhørende WMS system ikke bliver succesfuldt integreret med tilhørende systemer. Uvildig WMS rådgivning vil i mange tilfælde være en god investering til at sikre succesfuldt gennemførelse af et WMS projekt ved at overholde tidsplan og budget.

Det er ofte svært at gennemskue, hvad de forskellige WMS’er kan

Der er mange forskellige WMS systemer på markedet. Der er fordele og ulemper ved dem alle, men det vigtigste for jeres virksomhed er at få valgt det rigtige system og at få det rigtigt integreret I jeres forretning og op mod jeres ERP-system og evt. andre systemer som f.eks. web-shops. De fleste WMS’er med mange år på bagen er gode til at styre traditionelt palle-pluk, men de er måske mindre gode til enkelt-styk pluk til f.eks. e-handelsforretninger. Her vil der typisk være behov for et nyere og mere dynamisk WMS.

Tag en snak med Michael om mulighederne for WMS rådgivning

+45 20 96 60 74
info@logiritmic.com

Benyt formular

Start med at få styr på processerne på lageret

I de fleste lagre er der processer der kan optimeres. Der kan ofte være mange penge at spare ved at investere i automatiske lagre eller ved at gennemgå de nuværende lager-processer og få dem strømlinet. Logiritmic hjælper med at lave foranalyse og rådgiver i valg af de rigtige løsninger til jeres forretning.

Logiritmic hjælper jer hele vejen

Logiritmic er jeres uvildige sparringspartner i hele forløbet med ændringer i WMS eller ved indkøb af nyt WMS. Logiritmic har erfaring med nogle af verdens største WMS’er til e-handel, og bistår med procesanalyse, kravspecifikation, indkøb, interfacedesign og projektgennemførelse inkl. test og verifikation.

E-handel ændrer lageret

Forbrugere stiller stadig større krav til hurtigere leveringstid. For blot nogle få år siden var 2-4 dages levering ved internethandel acceptabelt for de fleste forbrugere. Sådan ser verden ikke ud i dag, her vil forbrugere have de bestilte varer den samme eller næste dag.

Det stiller stadig større krav til et effektivt lager med effektive processer. I e-handelslagre vil man ofte kunne optimere performance på lageret ved at have specielle processer til enkeltlinjepluk og/eller enkeltordrepluk. Logiritmic vil kunne hjælpe med at definere disse processer.

Vi kan også hjælpe med:

Business Intelligence på lageret
Logistikrådgivning
Procesanalyse

Bliv kontaktet