Vores værdier

  • Samarbejde – Vi tror at et godt samarbejde mellem kunde, rådgiver og leverandør giver gode resultater

  • Effektivitet – Jeres lager skal være effektivt så I står stærkt i jeres konkurrence. Processen til at skabe et effektivt lager skal også være effektiv.

  • Grundighed – Der er rigtig mange detaljer og parametre der skal være på plads for at få et optimalt lager. Det kræver grundighed at sætte sig ind i detaljerne.

Vores motto

Vores motto er: Keep it simple

Vi sætter en stor ære i at lave den simplest mulige løsning der kan dække jeres behov

Michael Bobach
Michael BobachCEO
Mit navn er Michael Bobach og jeg har stiftet Logiritmic. Jeg har en passion for automatiske logistiksystemer og jeg har i det meste af min professionelle karriere beskæftiget mig med netop sådanne anlæg.

Baggrund

Jeg har en uddannelsesmæssig kandidatbaggrund som Master of Science in Electronic Engineering fra Aalborg Universitet i 2004.

De første jobs har primært været indenfor softwareudvikling indenfor højniveaustyring af logistikanlæg, nærmere bestemt med sortering af pakker, kufferter o.l. i automatiske lagre og lufthavne worldwide, primært i Nordamerika, Europa og Asien.

Jeg har haft en rolle som product owner på sorteringsanlæg til biblioteksbøger, og jeg har de seneste år beskæftiget mig primært med warehouse management systemer til højniveaustyring af automatiske lagersystemer. Her har jeg haft mange forskellige roller som IT-konsulent, teknisk projektleder, systemarkitekt og afdelingsleder for en softwareudviklingsafdeling.

I 2017 tog jeg første modul af en executive MBA uddannelse på Aalborg Universitet. Dette modul omhandler strategi, produktudvikling, operation management og supply chain management.

Mål

Mit mål er at sikre at mine kunders automatiske logistikanlæg er det mest optimale for deres forretning. Det betyder jeg vil sikre mig at mine kunder vælger de rigtige mekaniske og softwaremæssige løsninger. Mange af dem der investerer i automatiske anlæg har mest fokus på de mekaniske robotter og hvor stort anlægget bliver, og der bliver kigget mindre på styringssoftwaren.

Når anlægget bliver sat i drift er det dog oftest i styringssoftwaren at udfordringerne kommer, og der er eksempler på at store automatiske lagre har stået stille de første mange måneder inden det kunne tages i brug fordi IT-delen var mangelfuld og forsinket.

Med mine mange års erfaring i branchen med nogle af verdens største og mest komplekse anlæg ved jeg hvilke processer der er nødvendige at gennemgå under implementering af IT-delen af et nyt logistikcenter. Se mere om dette under punktet Logistikrådgivning.

Mit mål er ligeledes at automatiske logistikanlæg kører så effektivt som muligt. Der er mange eksempler på at algoritmerne til at styre automatiske anlæg ikke virker efter hensigten. Det kan der være mange gode grunde til som du kan se under punktet Performance Optimering.

Vision

Min vision er at sikre optimal projektgennemførelse og performance for de mest komplekse logistiksystemer i verden.