Step 1

Performanceoptimeringsprocessen starter med at lave en dataanalyse af strategierne i den nuværende lagerstyring.

  • Indlagringsstrategier

  • Plukkestrategier

  • Ordrestatistik

Output af denne fase er et overblik over hvordan det nuværende system performer

Step 2

Efter afklaring tages der fat på udvikling af nye lagerstrategier

  • Udvikling af strategier

  • Simulering foretages hvis der er behov

  • Specifikationer udarbejdes og klargøres til leverandør

Output af denne fase er en detaljeret kravspecifikation samt evt. interfacespecifikation

Step 3

Vi er med under hele integrationsforløbet og sikrer at alle parter lever op til det specificerede

  • Projektledelse

  • Testplaner, interfacetests, integrationstests

  • Projektaflevering

Output fra denne fase er et optimeret lagerstyringssystem

Kontakt os for nærmere information