Step 1

Rådgivningprocessen starter med at analysere nuværende og kommende behov for jeres lager og logistikstyring.

 • Mål og behov analyseres

 • Dataanalyse foretages

 • Simulering foretages hvis der er behov

 • Overordnet systemarkitektur fastlægges

Output af denne fase er en overordnet konceptbeskrivelse

Step 2

Efter behovsanalysen tages der fat i detaljeret design

 • Analyse af leverandør samt udvælgelse og forhandling

 • Detaljerede kravspecifikationer og interfacespecifikationer udarbejdes

 • Lagerstrategier udarbejdes (indlagringsstrategier, plukkestrategier, mv.)

 • Projektplan udarbejdes

Output af denne fase er en detaljeret systemspecifikation inkl. dybdegående interfacebeskrivelse

Step 3

Vi er med under hele integrationsforløbet og sikrer at alle parter følger den lagte plan

 • Projektledelse, opfølgning, rapportering

 • Testplaner, interfacetests, integrationstests

 • Open issue og change request håndtering

 • Projektaflevering

Output fra denne fase er et kørende system der lever op til de aftalte krav

Kontakt os for nærmere information