Vidste du:
Performance kan optimeres op til 50% i de fleste automatiske lagre
Og det er faktisk ofte ret let….
Kontakt os for at høre mere på tlf. 20 96 60 74

Optimér jeres nuværende automatiske lager

 • Har I i dag automatik på jeres lager?

 • Undrer I jer også over at performance er blevet dårligere med tiden?

 • Overvejer I måske at investere i udvidelse af lageret for at få bedre performance?

Måske kan sådan en udvidelse udskydes ved at optimere performance på jeres nuværende lager

Lav performance skyldes sikkert at de implementerede algoritmer ikke længere er optimale til din forretning

Vi er specialiserede i at udvikle optimale algoritmer til dit lager

Et samarbejde med os foregår i 3 steps

Step 1

Indledende dataanalyse

Step 2

Udvikling af algoritmer i samarbejde med jer og jeres leverandører (indlagringsstrategier, plukkestrategier, etc.)

Step 3

Bestilling af implementering hos systemleverandør samt test

Se flere detaljer om hvert step

Brug mere intelligente lagerstrategier

Optimal styring af et automatisk lager er for det meste en kompleks process med mange parametre. På rigtig mange lagre kan performance optimeres med op til 50% ved at implementere nogle mere intelligente strategier. Måske kan performance optimeres så meget at dit automatiske lager kan udvides med en ekstra plukkestation.

Hvorfor bliver performance dårlig over tid?

At performance falder over tid kan skyldes flere ting. Det kan for eksempel være parametre som:

 • Måske har jeres forretning og varer ændret sig siden det automatiske lager blev indført?

 • Måske er der fejl i jeres stamdata der har indflydelse på performance?

 • Måske har jeres typiske ordresammensætning ændret sig?

 • Måske er der lavet ændringer i jeres ERP system der har haft negativ indflydelse på performance?

 • Måske har I introduceret ordrer til e-handel?

Ved simpel dataanalyse og opdatering af de eksisterende algoritmer kan vi hjælpe med at optimere performance på jeres anlæg.

Vi kan optimere performance på automatiske lagre

Vi har over 12 års erfaring med automatiserede logistiksystemer og vi er specialiserede i at optimere performance på automatiske anlæg som f.eks. lagerautomater, højlagre, sorteringsanlæg mm.

Brug nye teknologier til at styre lageret

Hvordan kan kunstig intelligens forbedre jeres virksomhed? Kunstig intelligens kan f.eks. bruges til:

 • automatisk at kunne opdage indkøbsmønstre og dermed kunne indkøbe til behov og undgå at indkøbe for meget

 • at forudsige hvilke og hvor mange ordrer der kommer i dag, i morgen mv.

 • at finde den smarteste opbevaringslokation i forhold til at holde plukketiden nede

 • at udtænke den smarteste måde at plukke dagens ordrer på

 • at optimere performance på automatiske lagre

 • automatisk at kunne tage højde for sæsonvarer

 • at undgå relokationer i dit automatiske lager

 • at forudsige maskinnedbrud på dit automatiske lager

Performance analyse

ABC analyse

Ordreanalyse

Lokationsanalyse

Performanceanalyse

Automatiske anlæg som f.eks. HBW- og miniloadsystemer har ofte stort potentiale for at optimere nuværende performance. Det gælder især anlæg med 2 eller flere paller/totes i dybden. Vi kan foretage en dataanalyse af performance på det samlede anlæg ud fra historisk data og give jer et overblik over hvordan anlægget faktisk performer i dag.

Kan det nuværende system udvides?

Mange anlæg har mulighed for at optimere performance ved at introducere nogle smartere algoritmer til styring af lageret. Måske kan performance optimeres så meget at anlægget kan udvides med én eller flere plukkestationer.

Brug de rigtige KPI’er i lageret

Performance kan også optimeres ved at bemande arbejdsstationer rigtigt. I mange systemer mangler ledelsen overblik til alle tider at kunne se hvor mange mand der er nødvendige til at bemande systemet. Vi kan hjælpe jer med at specificere de rigtige KPI’er til at få dette overblik.

Vi er rådgivere og gennemtænker nye løsninger

Vores primære fokus er på dataanalyse og at gennemtænke nye løsninger. Vi leverer ikke opdateringerne, det vil være jeres normale leverandør der skal lave opdateringerne.

Dataanalyser

Vi foretager dataanalyse af den eksisterende performance, ordresammensætningen, lokationsanalyse, vareanalyse mv. Vi kommer med forslag til speciel håndtering af special-ordretyper som f.eks. single-line ordrer og single-piece ordrer. Måske vil jeres anlæg kunne performe væsentlig bedre ved at introducere mindre tilføjelser til det nuværende system.

Vi foretager alle typer dataanalyse som f.eks.:

 • Ordretidspunktsanalyse

 • Ordresammensætningsanalyse

 • Lokationsanalyse

 • Relokationsanalyse

 • ABC-analyse

 • Arkitekturanalyse

 • Big-data analyse

 • mm.

Gratis preanalyse

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende preanalyse. Dvs. at vi tilbyder en 1-dags overordnet analyse af jeres automatiske system, det vil typisk være en krandybdeanalyse, relokationsanalyse og en varelokationsanalyse.

Det er naturligvis en forudsætning at der er data til rådighed i et eller andet format fra en database eller fra log-filer.

50%

Mange anlæg kan optimeres op til 50%

80%

80% lagerchefer ved ikke hvorfor anlægget performer dårligt

100%

Vi er 100% sikre på at vi kan give jer bedre overblik over jeres anlægs performance

Kontakt os for nærmere information