Procesanalyse

Vi kortlægger alle processer og analysere på optimeringsmulighederne.

Gennemgang af virksomhedens processer.

I de fleste virksomheder er der processer der kan optimeres og dermed penge at spare. Logiritmic har specialiseret sig i lagerprocesser og har erfaring med procesoptimering af processer med små, store og meget store lagre.

Logiritmic hjælper med at kortlægge de nuværende proceser. Dette giver et godt overblik over hvor der kan optimeres.

Logiritmic udarbejder en rapport med procesforbedringsforslag til jeres processer. Vi rådgiver i processen med at få optimeret de nuværende processer, hvilket ofte vil være at få skrevet kravspecifikation til ændring i det/de systemer der styrer processerne.

Tag en snak med Michael om mulighederne for procesanalyse

+45 20 96 60 74
info@logiritmic.com

Benyt formular

Få styr på jeres stamdata

Mange tidskrævende og stressende opgaver for medarbejdere er at rette fejl der opstår på baggrund af forkert stamdata i systemerne. Dette kan løses ved at sikre at nødvendig stamdata skal være obligatorisk.

Det kan også ofte være en god investering at have en review process på stamdataindtastning. Dette vil sikre at de aftalte processer overholdes, der sker færre fejl og bedre flow i produktionen.

Korrekt stamdata giver også bedre pladsudnyttelse på lageret og mindsker transportomkostningerne.

Vi kan også hjælpe med:

Business Intelligence på lageret
Logistikrådgivning
Uvildig WMS rådgivning

Bliv kontaktet